هوشین کانری

هوشین کانری، استراتژی

هوشین کانری Hooshin Connery (Hoshin Kanri) اصطلاحی ژاپنی است که تقریباً می‌توان آن را معادل «مدیریت قطب‌نما» دانست.

این رویکرد هم‌چنین یکی از شیوه‌های مدیریت ناب است که اصول بهبود مستمر را در خود دارد. شیوه‌ای مدیریتی است که به قصد بهبود کارایی و کیفیت از طریق تغییرات کوچک بهبود‌ دهندهٔ فرایند‌ها و رویه‌های سازمانی طراحی شده است.

هوشین کانری (که به آن استقرار سیاست نیز می‌گویند) روشی است برای اطمینان از اینکه اهداف استراتژیک یک شرکت باعث پیشرفت و اقدام در هر سطحی در آن شرکت می‌شود.

ادامه خواندن “هوشین کانری”
Cart
Your cart is currently empty.