دوره جامع توسعه فردی با gtalovers

دوره جامع توسعه فردی

آیا تا به حال در دوره جامع توسعه فردی شرکت نموده اید؟

آیا به سرمایه گذاری روی توسعه فردی فکر کرده اید؟

چقدر استعداد و توانمندی های خود را می شناسید؟
چقدر روی استعدادهایی که دارید سرمایه گذاری می کنید؟
افرادی را می شناسید که با شناخت و سرمایه گذاری مناسب روی استعدادهای خود عملکرد مطلوبی داشته اند؟
اگر می خواهید کسب و کارتان ارتقا پیدا کند نخست خود باید ارتقا پیدا کنید.
اگر دغدغه های مختلف محیط کار مانع پیشرفت و رسیدن به اهداف تان می شود و در طی سال های متمادی به پیشرفت قابل توجهی دست نیافته اید وقت آن است که مهارتهای خود را توسعه دهید.

(بیشتر…)

استفاده از چرخه دمینگ PDCA در رشد شخصی

چرخه دمینگ یا PDCA ابزاری است برای توسعه، که توسط دکتر ادوارد دمینگ معرفی شد و مبنایی برای پیشرفت و اجرای صحیح کارها و پروژه ها و رسیدن به اهداف گردید. او از آن با نام “چرخه شوارت” یاد می کند. زیرا ایده این مدل را از معلم خود، والتر شوارت، الهام گرفته است. اکثرآ” از این ابزار برای توسعه کسب و کار استفاده می گردد لیکن این ابزار در توسعه فردی و رشد شخصی نیز کاربرد دارد.استفاده از چرخه دمینگ PDCA در رشد شخصی ادامه خواندن “استفاده از چرخه دمینگ PDCA در رشد شخصی”

Cart
Your cart is currently empty.