نقش تمرین چرخ زندگی در رشد شخصی

تمرین چرخ زندگی

نقش تمرین چرخ زندگی در رشد فردی، در ادامه مباحث مربوط به توسعه فردی می باشد. و پیشنهاد ما به شما مطالعه مطالب قبلی رشد فردی نیز می باشد.

با هم تمرین چرخ زندگی را انجام دهیم و نگاهی گذرا به بخش های مختلف زندگی خود بیاندازیم. و ببینیم کدام یک از بخش های زندگی به توجه ویژه نیاز دارد. یا کدام بخش به مراقبت بیشتری احتیاج دارد.

ادامه مطلب
Cart
Your cart is currently empty.