دانلود Map Editor برای GTAV

دانلود Map Editor برای GTAV
map editor

در این پست ما به شما یاد میدیم چطوری اشیا و وسایل رو اضافه کنید. شما میتوانید با دانلود و نصب این افزونه اکثر مادهایی که چیزی را به بازی اضافه می کنند نصب کنید. با این افزونه حتی خود شما میتوانید اشیاء و وسایلی رو اضافه کنید. و یا حتی خانه ای را درست کنید. همانطور که در تصویر بالا میبینید.

Cart
Your cart is currently empty.