توسعه کسب و کار

توسعه کسب و کار

بسیاری از کسب و کار ها ، در دوره های مختلفی از چرخه‌ی عمر خود، تصمیم می‌گیرند که رشد کنند. و فعالیت‌های خود را توسعه دهند. این سازمان ها در این مقاطع دچار سردرگمی می گردند. و به دنبال یک منجی می گردند تا آنها را از این بلاتکیفی نجات دهد.

برخی از کسب و کار ها درگیر تصمیمات اشتباه می شوند و با شتابزدگی می خواهند هرچه زودتر به کسب و کار خود رونق بدهند. برخی از کسب و کار ها نیز بر عکس عمل می کنند و هیچ علاقه ای به رشد کسب و کار ندارند.

این موارد تنها بخش کوچکی از مشکلات کسب و کار ها می باشد. در این دسته ما بدنبال ارائه تعریف و راه های بهینه توسعه کسب و کار هستیم.

در حال نمایش 4 نتیجه